Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zaburzeń i niedoskonałości wymowy, takich jak:

 • Sygmatyzm, Seplenienie - nieprawidłowa artykulacja głosek trzech szeregów:
  • szumiącego sz,ż,cz,dż - np.zamiast szafa dziecko mówi safa
  • syczącego s,z,c,dz - np. seplenienie międzyzębowe - podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby
  • ciszącego ś,ź,ć,dź - np. międzyzębowa wymowa głosek ciszących
 • kappacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski k - najczęściej głoska k zastępowana jest przez głoskę t, np. zamiast kotek dziecko mówi totek
 • gammacyzm - nieprawidłowa artykulacja głoski g - najczęściej głoska g zastępowana jest przez głoskę d, np. zamiast góra dziecko mówi dóra
 • lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski l, np. zamiast lalka dziecko mówi jajka
 • reranie - nieprawidłowa artykulacja głoski r - głoska r może być zastępowana przez głoski l lub j lub realizowana nieprawidłowo, np. r języczkowe lub r francuskie
 • mowa bezdźwięczna - zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne, np. zamiast bitwa dziecko mówi pitwa
 • niewyraźna wymowa
 • opóźniony rozwój mowy
 • brak głoski w wymowie