Terapia dzieci dwujęzycznych

Czym jest dwujęzyczność?

Dwujęzyczność jest to zdolność do posługiwania się dwoma językami. W dzisiejszych czasach, gdy emigracja stała się powszechna,coraz częściej osoby różnych narodowości łączą się w pary. Gdy na świat przychodzi dziecko każde z rodziców pragnie by znało ono jego ojczysty język. W ten sposób dziecko w tym samym czasie opanowuje dwa różne języki i staje się dwujęzyczne.

Problemy językowe dzieci dwujęzycznych

Dzieci z łatwością przyswajają różne systemy językowe, ale czy zawsze? Niestety nie. U dzieci dwujęzycznych mogą pojawić się kłopoty z przyswojeniem dwóch języków. Dziecko może mieć problem z opanowanie wymowy niektórych głosek, może posługiwać się jedynie równoważnikami zdań lub pojedynczymi wyrazami, może posiadać mały zasób słownictwa. Ponadto dziecko może mieć kłopot z opowiadaniem o tym co się wydarzyło oraz z odpowiadaniem na pytania poza kontekstem.

Terapia dzieci dwujęzycznych

Wychowując dziecko dwujęzyczne rodzice powinni przede wszystkim pamiętać aby każde z nich mówiło do dziecka tylko i wyłącznie w swoim ojczystym języku. Ważne jest aby nie tylko mówić do dziecka ale również z nim rozmawiać, dużo czytać, opowiadać . Dziecko powinno nie tylko poszerzać słownictwo ale także uczyć się formułować poprawne gramatycznie zdania. Podczas terapii ważne są zarówno ćwiczenia artykulacyjne jak i zadania językowe, które mają na celu naukę poprawnego budowania zdań a także pisania i czytania.