Logopeda Szczecin, Oferta

Indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia logopedyczna

 • Diagnoza logopedyczna
  • Szczegółowy wywiad logopedyczny z uwzględnieniem okresu prenatalnego, okołoporodowego oraz postnatalnego
  • Ocenę budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych (m.in. wędzidełka, języka, zgryzu)
  • Badanie artykulacji
  • Orientacyjne badanie słuchu
  • Badanie słuchu fonematycznego
  • Badanie nadawania oraz rozumienia mowy

Wczesna stymulacja logopedyczna

Diagnoza oraz terapia logopedyczna dzieci w wieku od 0 do 3 lat u których pojawiły się jakieś nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym lub isnieje prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Glottodydaktyka

Edukacja językowa, którą wspomaga logopeda, która pozwala przygotować dzieci do nauki czytania i pisania. Metoda ta wykorzystuje wrodzoną ciekawość dziecka oraz jego chęć zabawy. Dzieci w wieku 3 lat zaczynają już interesować się literami, wystarczy więc tylko tę ciekawość rozbudzić a płynne czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie będzie dla dziecka czystą przyjemnością.

Terapia dzieci dwujęzycznych

Dzieci dwujęzyczne mogą mieć różnego rodzaju trudności z równoległym opanowaniem dwóch systemów językowych. Problemy mogą pojawić się w kontekście rozumienia i nadawania mowy. Dzieci dwujęzyczne mogą mieć trudności m.in. z opowiadaniem, formułowaniem pytań oraz odmianą wyrazów.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które pozostają na emigracji lub powróciły z niej i mają problemy z opanowaniem języka polskiego.
Dowiedz się więcej o terapii dzieci dwujęzycznych.

Oferta dla placówek

 • Logopedyczne badania przesiewowe
 • Diagnoza oraz indywidualna terapia logopedyczna
 • Grupowe zajęcia logopedyczne